دلیل تغییر نام خیابان مصدق به ولیعصر چه بود ؟ + عکس

پنج روز پس از سخنان امام خمینی در خرداد 60 درباره مصدق که «او هم مسلم نبود»، وزارت کشور در اطلاعیه‌ای از تغییر نام خیابان «مصدق» به «ولیعصر» خبر داد.

  1. ۱ سال قبل
خیابان ولیعصر

به گزارش نوداد (سکوی اجتمایی خبر) پنج روز پس از سخنان امام_خمینی در خرداد 60 درباره مصدق که «او هم مسلم نبود»، وزارت کشور در اطلاعیه‌ای از تغییر نام خیابان «مصدق» به «ولیعصر» خبر داد.

خیابان ولیعصر