آغاز تخریب اولین دانشکده دانشگاه تهران (دانشکده پزشکی) بدون اخذ مجوز

ساختمان دانشکده پزشکی که ساخت آن در سال ۱۳۱۳ توسط آندره گدار فرانسوی آغاز شده بود، توسط پیمانکار و بدون اخذ مجوز از میراث استان تهران در حال مرمت غیرقانونی است.

  1. چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶ ساعت ۱۲:۵۴ (۲ سال،۴ ماه قبل)
دانشکده پزشکی

عملیات ساختمانی دانشکده طب در پنجم تیر ماه ۱۳۱۳ توسط آندره گدار فرانسوی آغاز و اولین قسمت آن تحت عنوان دستگاه ابن سینا در ۱۵ بهمن ۱۳۱۳ افتتاح شد که می‌توان گفت اولین دانشکده در کشور است. و لوح بنای دانشگاه تهران در زیر پلکان بخش جنوبی قرار داده شده است که در آن از تاریخ و بانی تاسیس دانشگاه تهران نام برده شده است.

دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی در امتداد شرقی – غربی بنا شده، برخی بر این باور هستند که طرح دانشکده پزشکی توسط ماکسیم سیرو تهیه شده اما در کتاب آندره گدار موسسه دوران تحول، تاکید شده است که این بنا توسط وی بنا شده است.

دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی به مساحت ۲۸۹۵۸ متر مربع در ضلع شمالی دانشگاه تهران واقع شده و کل ابنیه و مجموعه دانشگاه تهران در ۱۸ آذر ۱۳۷۸ به شماره ۲۴۴۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

دانشکده پزشکی

علی ای الحال، نخستین ساختمان دانشکده ایران، بدون نظارت سازمان میراث فرهنگی در حال مرمت است .