اراذل و اوباش ناصرالدین شاه در تهران + عکس

  1. جمعه ۱۹ مرداد ۹۷ ساعت ۱۸:۴۶ (۱ سال،۹ ماه قبل)
اراذل و اوباش تهران در دوره ناصرالدین شاه +عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

در میان تصاویر قدیمی دوره ناصرالدین شاه قاجار، عکس زیر وجود دارد که در توضیح آن فرد مرکز عکس بنام “عباس پشمالو” از سردمداران لاتها و اوباش تهران بوده است.

اراذل و اوباش تهران در دوره ناصرالدین شاه + عکس