رونمایی از سردیس ۲۵۰۰ ساله ربوده شده سرباز هخامنشی ! + عکس ها

مراسم رونمایی از سردیس ۲۵۰۰ ساله سرباز هخامنشی با حضور علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی و اهالی رسانه امروز ۱۵ مهرماه در موزه ملی برگزار شد.

 1. ۴ ماه،۲ هفته قبل
 رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

این اثر تاریخی مربوط به بالاتنه، سر سرباز هخامنشی و نیزه است که در سال ۱۹۳۶ از ایوان جنوبی کاخ «شورا» ربوده شده بود.

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

عکس / رونمایی از سردیس 2500 ساله سرباز هخامنشی

همرسانی نوشتار: