خیابان ولیعصر را هرگز این شکلی ندیده بودید ! + عکس

  1. چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ ساعت ۲۱:۴۰ (۱ سال،۴ ماه قبل)
خیابان ولیعصر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

تصویری از خیابان ولی عصر تهران وقتی سنگ فرش بود.

همرسانی نوشتار: