ورود شترها از ورودی دروازه دولت به تهران + عکس

  1. سه شنبه ۷ اسفند ۹۷ ساعت ۱۰:۱۰ (۱۲ ماه قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

دروازه دولت تهران به سال ۱۲۸۵ خورشیدی، این دروازه در زمره شش دروازه نخست تهران است که در دوره فتحعلیشاه قاجار ساخته شد.

همرسانی نوشتار: