مراسم تبرک کوچکترین خر توسط یک طایفه + عکس ها

یهودیان طایفه حسیدی در مراسمی آیینی کوچک ترین الاغ را تزیین کرده و ضمن تبرک جستن به آن در محله های قدس می چرخانند.

  1. سه شنبه ۷ اسفند ۹۷ ساعت ۱۹:۴۵ (۱۱ ماه،۴ هفته قبل)
تبرک خر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

جشنواره آزادی اولین الاغ متولد شده یکی از آیین های دینی یهودیان افراطی حسیدی پینسک کارلین است که امسال نیز همانند هر سال در قدس اشغالی برگزار شد.

تبرک خر

یهودیان تندرو این مراسم را در محله میئاه شعاریم در قدس اشغالی برگزار کردند و این مراسم یکی از ۶۱۳ قانون ذکر شده در تورات تحریف شده است که یهودیان افراطی به آن پایبند هستند. یهودیان طایفه حسیدی در این مراسم کوچک ترین الاغ را تزیین کرده و آن را بر دوش گرفته و ضمن تبرک جستن به آن در محله های قدس می چرخانند و گاهی گوسفندی را نیز با آن همراه می کنند.

تبرک خر

یهودیان افراطی در این مراسم آموزه های دینی خود و حرکاتی عجیب و نامفهوم در مقابل الاغ انجام می دهند.
همرسانی نوشتار: