تصویری دیده نشده از تهیه غذا در اردوگاه ناصرالدین شاه + عکس

در دوران ناصرالدین شاه بزرگان و رجال سیاسی، برای نشان دادن مراتب اخلاص و چاکری خود به پادشاه به آشپزخانه شاهنشاهی می رفتند و مانند خدمه ها بادمجان ها را پوست می کندند و دور بشقاب های آش و یا خورش می چیدند.

  1. دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ ساعت ۲۲:۴۰ (۱۰ ماه،۲ هفته قبل)
تهیه غذا در اردوگاه ناصرالدین شاه+عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

این کار را طوری انجام می دادند که شاه هنگام سر زدن به آشپزخانه آنها را ببیند. اصطلاح بادمجان دور قاب چین از آن زمان است.

همرسانی نوشتار: