ساحلی به رنگ خون در ایران ! + عکس

در خلیج فارس جزایر متعددی وجود دارد که یکی از آن ها در استان هرمزگان، جزیره کوچک هرمز بوده که ساحلی بسیار خاص دارد.

  1. جمعه ۲۱ دی ۹۷ ساعت ۲۳:۱۰ (۱ سال،۴ ماه قبل)