سخنرانی احمدی نژاد بر روی پله های ساختمان دادگاه تجدیدنظر بقایی + عکس ها

محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی صبح امروز (چهارشنبه) در مقابل محل برگزاری دادگاه بقایی حضور یافتند.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
احمدی نژاد

به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر) تعدادی از حامیان احمدی نژاد و مشایی، این دو نفر را تا مقابل دادگاه تجدیدنظر استان تهران (محل برگزاری دادگاه حمید بقایی) با سر دادن شعار الله اکبر همراهی کردند. 

حضور «حمید بقایی» در چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر - عکس شماره 1

«احمدی احمدی، حمایتت می‌کنیم»، «فقر و فساد و تبعیض، احمدی نژاد بپا خیز» و «احمدی قهرمان، یاور مستضعفان» دیگر شعارهایی است که این افراد سر می دادند.

حضور «حمید بقایی» در چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر - عکس شماره 3

پس از بسته شدن در ورودی دادگاه، محمود احمدی‌نژاد بر روی پله‌های ساختمان دادگاه تجدیدنظر سخنانی را مطرح کرد.

حضور «حمید بقایی» در چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر - عکس شماره 4

پس از پایان سخنان احمدی‌نژاد، وی محل را ترک کرد و جمعیت حاضر مقابل دادگاه نیز متفرق شدند. با باز شدن در ورودی دادگاه، مراجعه‌کنندگان برای انجام اقدامات خود وارد این مرجع قضایی شدند.

حضور «حمید بقایی» در چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر - عکس شماره 5