روایت عجیب دختر ایرانی ساکن دمشق از حمله آمریکا + عکس

دختر ایرانی ساکن دمشق از جنگ یک ساعته آمریکا علیه سوریه روایت کرده که با صدای موشک ها از خواب بیدار شدم و با صدای اذان صدای آن ها قطع شد.

  1. ۱۱ ماه،۲ هفته قبل