آقای شهردار بچه به بغل پشت تریبون رفت ! + عکس

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
 سخنرانی آقای شهردار همراه با کودک!
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان، فرزند در بغل، پشت تریبون رفت و سخنرانی کرد!

عکس /  سخنرانی آقای شهردار همراه با کودک!

همرسانی نوشتار: