اتفاق هولناک برای 2 ایرانی در آلمان

این حادثه بوی نژادپرستی می داد !

پنج نژادپرست آلمانی در یک ایستگاه اتوبوس برلین به دو ایرانی ۲۸ ساله و ۳۱ ساله حمله بردند و ضمن توهین و تحقیر، آن ها را کتک زدند. پلیس برلین تأیید کرد این حمله با انگیزه های نژادپرستانه صورت گرفته است.

  1. جمعه ۷ دی ۹۷ ساعت ۱۰:۲۱ (۱ سال،۷ ماه قبل)
1
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

درحالی که نشانه هایی از افول حزب تحت مدیریت آنجلا مرکل از دوسال پیش دیده می شد و درشرایطی که درآلمان نیزپوپولیست های ملی گرا به مروز قدرت می گیرند اندیشه ستیز با بیگانگان حالا از تئوری به عمل رسیده است. نکته جذاب اما درباره رشدبیگانه ستیزی این است که زاد و رشد این اندیشه و رفتار در شرق آلمان است. آیا کمونیستهای قدیمی پشت سر این رفتارها قراردارند ؟ نتیجه و برآیند این رفتارها اما در کاهش احتمال ورود سرمایه گذاران و نیروهای متخصص به آلمان است. گزارش کوتاه رادیو فرانسه دراین باره را در زیر می خوانید:

پنج نژادپرست آلمانی در یک ایستگاه اتوبوس برلین به دو ایرانی ۲۸ ساله و ۳۱ ساله حمله بردند و ضمن توهین و تحقیر، آن ها را کتک زدند. پلیس برلین تأیید کرد این حمله با انگیزه های نژادپرستانه صورت گرفته است. در این مورد پرونده ای تشکیل شده و پلیس در تلاش شناسائی مهاجمان است.یکی از ایرانیان در این حمله از زانو آسیب دید و در بیمارستان تحت درمان قرار گرفت. همراه ۳۱ ساله او در این ماجرا آسیب بدنی ندید اما دستخوش شوک شده است. "اشپیگل آنلاین"، مهاجمان هنگام حمله به ۲جوان ایرانی شعار «آلمانی فقط برای آلمانی ها» را تکرار می کردند و انگشت میانی دست خود را که توهین بزرگی محسوب می شود به آن ها نشان می دادند. دو ایرانی، شوک زده بودند و نمی توانستند از خود دفاع کنند.

رشد نژادپرستی در آلمان گرایش های نژادپرستانه در آلمان از سال ۲۰۱۵ به این سو در پی ورود بیش از یک میلیون پناهجو به این کشور بار دیگر تشدید شده است. به تازگی رئیس اتحادیه کارفرمایان آلمان اعلام کرد که از این یک میلیون نفر، ۴۰۰ هزار تن جذب بازار کار شده اند. منابع دیگر می گویند که صدها هزار تن از پناهجویان نیز یا به کشورهای خود بازگشته اند، یا مسترد شده اند و یا آلمان را به قصد کشورهای دیگر ترک کرده اند.با این همه احزاب و گروه های راستگرای آلمان، از جمله حزب "آلترناتیو برای آلمان" و جنبش راستگرای افراطی "پگیدا"، از تبلیغ علیه پناهجویان دست برنمی دارند. همین تبلیغات است که نژادپرستان خشونت طلب و تندرو را علیه خارجیان تحریک می کند.

بیگانه ستیزی در شرق آلمان خشونت به ویژه در شرق آلمان علیه خارجیان و خارجی تباران اوج گرفته است. ایرانیان نیز با این که در مقایسه با سایر اقلیت های خارجی دیگر در آلمان از موقعیت نسبتاً خوب و احترام نسبی برخوردارند، از این خشونت ها مصون نمانده اند، زیرا نژادپرستان هر که را غیرآلمانی به نظر برسد، مورد آزار و حمله قرار می دهند.در ماه اکتبر امسال، ۲ رستوران متعلق به ایرانی ها و یهودیان در شهر "کمنیتس" آلمان مورد حمله راستگرایان قرار گرفت.ایجاد فضای ترس و تردید به گفته مدیران اقتصاد آلمان سبب شده است که متخصصان کمتری حاضر به استفاده از ویزای کار برای اشتغال در آلمان شوند و بسیاری از خارجیان نیز این کشور را ترک کنند.مدیران صنایع آلمان بارها هشدار داده اند که تشدید عملیات راستگرایان نه تنها سبب انصراف متخصصان از کار در آلمان می شود، بلکه سرمایه گذاران خارجی را نیز از انگیزه فعالیت در آلمان تهی می کند.