مقصد بعدى مهندس پرسپولیس مشخص شد !

پیشنهاد چینى ها به بازیکن پرسپولیس خبرداده است.

  1. ۱۱ ماه،۳ هفته قبل
استراحت-برانکو-به-مسلمان

به گزارش سرویس استقلال و پرسپولیس نوداد (سکوی اجتماعی خبر)  چینى ها پیش از این به دو سرخپوش دیگر نیز پیشنهاد داده بودند که محقق نشد. اما اینبار چینى ها دست روى یک شاگرد دیگر پروفسور گذاشته اند