نامه ابهام آمیز یک مربی مهاجر به فدراسیون جهانی دو و میدانی

خبرنگار حوزه پایه و آبی گروه ورزشی شنیده ها حاکی از آن است که حامد احمد پور یکی از مربیان سابق دوومیدانی که نزدیک به دو سالی می شود در کانادا اقامت دارد پس از درخشش و رکورد شکنی حسین رسولی پرتابگر خوش آتیه تیم ملی دوومیدانی جوانان کشورمان در گیفو ژاپن طی نامه ای رسمی به فدراسیون جهانی دوومیدانی مدعی شد که این پرتابگر کشورمان نه تنها با صغر سنی مواجه است بلکه حتی با استفاده از مواد نیروزا توانسته به مدال طلا جوانان آسیا برسد.

  1. ۷ ماه،۱ هفته قبل
نامه ابهام آمیز یک مربی مهاجر به فدراسیون جهانی دو و میدانی
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

این در حالی است که به نظر می رسید کار این مربی از اصول حرفه ای به دور است  و مسئولان بررسی دوپینگ و صلا حیت حضور در مسابقات  جزء وظایف ذاتیشان بررسی این موارد است و نامه ای شخصی برای بررسی این موارد به نظر می رسد تعمدا و با قصد و نیت انجام پذیرفته است.

اینگونه ادعا  ها در سال های اخیر برای ورزشکاران و مربیانی که توفیق چندانی در ایران نداشته اند و ترک وطن کرده و به عنوان مهاجر دست به دامن دیگر کشور ها شدند رواج داشته است و به نوعی با این خوش خدمتی ها باید نقص های فنی  را جبران کنند و شاید کشور میزبان را مجاب به تمدید اقامت و یا دریافت مجوز فعالیت کنند.

تقدیر اتحادیه جهانی دوومیدانی از پرتابگر جوان ایرانی

رسولی با شکستن رکورد آسیا طلایی شد