مدافع سپاهان بخشیده شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص بازیکن تیم سپاهان اصفهان صادر کرد.

  1. چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۱:۴۸ (۱ سال،۴ ماه قبل)
سیاوش یزدانی
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

به نقل از فدراسیون فوتبال، پس از صدور قرار دستور موقت در خصوص رفتار غیر روزشی سیاوش یزدانی، بازیکن سپاهان اصفهان، با توجه به تصمیم اخیر کمیته انضباطی مبنی بر رفع اثر دستور موقت مذکور، اعلام می شود که سیاوش یزدانی از تاریخ صدور این نامه مجاز به ادامه فعالیت و همراهی تیم سپاهان می باشد.

حکم مقتضی متعاقباً اعلام خواهد شد.