کار، کار انگلیسی هاست

بدتر از توطئه، توهم آن است. در این چند وقت در ایران بیشتر از اینکه از فوتبال لذت ببریم، گوشمان از جمله های تکراری سنگین شده ؛ جمله هایی که در نقد و نکوهش فساد در فوتبال ایران، در و دیوار سالن های نشست های خبری را سیاه کرده اند. کسی نمی داند این حرف ها فرار رو به جلو است یا جنگ برای عدالت طلبی.

  1. یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۴:۴۷ (۱ سال،۴ ماه قبل)
لیگ برتر فوتبال / فساد در فوتبال
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

" دست های پشت پرده"، "آقایان"، "برخی ها" و از این دست عبارات، برای اهالی فوتبال در ایران کاملاً آشنا هستند. فرقی نمی کند که سرمربی یا بازیکن، تیمش باخته باشد یا برنده از زمین بیرون آمده باشد، در هر دو صورت می تواند از این عبارات استفاده کند.

اگر باخته باشد، دست های پشت پرده اجازه نداده اند که تیمش به موفقیت برسد و اگر بازی را برده باشد، تیم به همراه یاران شجاعش در جنگ با فساد و ناپاکی و شاید هم نیروهای اهریمنی، دلیرانه سربلند شده اند.

اگر قرار باشد این "برخی ها" را با مصاحبه های اهالی فوتبال بشناسیم، این "آقایان" عمرشان به درازای تاریخ فوتبال ایران است و چهره شان از انظار مخفی. فقط همیشه در میان کلمات و جمله های تکراری بازیکنان، مدیران، هواداران و مدیرانی فوتبالی جا خوش کرده اند.

معلوم نیست این "توهم توطئه" واقعاً در عمق روان فوتبالی ها ریشه دارد یا فقط یک تکنیک است که از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند یا عملکرد خود را قهرمانانه نشان دهند؟

می گوئیم توهم توطئه چون کمتر به یاد داریم بازیکنی، مربی یا مدیری، پا را از کلی گویی فراتر بگذارد و آدرس و نشانی دقیق بدهد. در ضمن در بیشتر موارد افرادی که به ظاهر دست به افشاگری زده اند زمانی این کار را کردند که پست و جایگاه خود در یک باشگاه را ترک کرده بودند.

همه دور این آتش نشسته ایم و گرم می شویم و فقط زمانی که باد، دود به حلق مان می فرستد ناله و فغان سر می دهیم که وا مصیبتا! مردم بیایید که شعله های فساد، پیراهن پاک و مقدس ما را به آتش کشیده است.

کافی است به مصاحبه های چند هفته اخیر اهالی فوتبال ایران نگاهی کرد تا متوجه شد وقتی کار به جای حساس می رسد، پرده ها میفتند و تظاهر به احترام و دیده بوسی ، تعریف و تمجیدهای پوچ و تو خالی و گل های از سر اجبار تقدیم شده، جای خود را به تهمت و فحش و تهدید می دهند که دامن صغیر و کبیر را می گیرد.

اگر دایی جان ناپلئون بود احتمالاً می گفت، "کار، کار انگلیسی هاست" ولی همگی خوب می دانیم که همه در یک دایره ایم و کسی خارج نیست. اگر فسادی هست، لابد همه در آن شریکیم که نمی بینیم یا خودمان را به ندیدن می زنیم. داد و هوار را همه بلدند! دوستان عزیز افشا کننده فساد، مارتین لوترهای زمان، شما اگر بیل زنید، باغچه های خودتان سال هاست که منتظرند.