«برند» به چه کار ما می آید؟

«به نفع خود ما است که به جای جست وجو کردن برای «برند»ها و «نام»ها کیفیت ها و سنخیت ها را مبنا قرار دهیم و واقع بین باشیم و نه مردمانی که در سایه شهرت منتخبین خویش کمبودهای کاری خود را هم فراموش می کنند.»

  1. چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۰:۵۶ (۱ سال،۴ ماه قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

در سرمقاله روزنامه ایران ورزشی می خوانیم: «چه اخبار قطعی شدن انتصاب مارک ویلموتس به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران صحت داشته باشد و چه خیر، نیاز فوتبال کشورمان به یک مربی شاخص خارجی چیزی نیست که بتوان آن را رد کرد یا به حال فوتبال مان مضر دانست.

با این حال سلسله مسائلی در این ارتباط باید لحاظ شود و منظور نظر قرار گیرد تا سرمربی خارجی سنخیت لازم را با بافت و نوع فوتبال ما داشته باشد و اگر هم به طور کامل با آن یکی و عجین نیست، از مکتبی هم نیاید که ۱۸۰ درجه با فوتبال ما متفاوت است. در روزها و هفته های اخیر از خولن لوپتگی مربی خلع شده تیم ملی اسپانیا و رئال مادرید هم در ارتباط با تیم های یادشده و هروه رنار، رهبر فرانسوی تیم ملی مراکش مرکز پرگار اخبار تیم ملی ما در تمامی ماه های اخیر بوده و زمانی هم از یورگن کلینزمن در این ارتباط یاد شد و شایعات ما را با الکساندر نوری نیز همسو ساخت.

یک وجه مهم بر این قضایا مترتب است و یک سوال اساسی اذهان را مشغول می کند. آیا صرفاً به دنبال شهرت نزد افراد کاندیدا می گردیم یا قابلیت های آن فرد منظور نظر ما است؟ اگر به قول مهدی تاج به دنبال فردی می گردیم که نامش بزرگ و «برند» گونه باشد و در سایه جذب او بخواهیم از بی اثر بودن تحریم های اعمال شده علیه کشورمان سخن بگوییم، شاید کیفیت کار مربی منتخب ما را به سوی نتایج حداکثری سوق ندهد که ما سزاوار آنیم. فوتبال یک مقوله اجتماعی و فراگیر و صاحب ابعاد سیاسی هم هست اما قرار نیست با هدف هایی از آن دست که گفتیم برای مهم ترین تیم کشور مربی برگزینیم. آن چه باید در دستور کار ما قرار گیرد استخدام مربی است که در این مقطع زمانی خاص بیشترین و سریع ترین اثر را روی فوتبال ملی ما بگذارد. آن فرد ممکن است یک چهره مشهور نباشد اما نگره های فوتبالی و روش های کارش به ما بخورد و بیش از هر چهره معروف و «برند»ی فوتبال ما را در سلسله ملاحظات بین المللی صاحب جایگاهی رفیع تر کند. شاید این کار از چهره های مشهور نیز برآید اما اگر یکی از شروط کافی و وافی از سوی ما شهرتی باشد که فرد منتخب یدک می کشد، وارد درد سرهایی خواهیم شد که در صورت انجام انتخاب هایی صحیح تر و عقلایی تر هرگز به آن ورود نمی کردیم.

فلسفه فوتبالی کاندیداها و این که چقدر تهاجمی یا تدافعی اند و به کدام سیستم ها گرایش بیشتری دارند و کدام یک از مؤلفه های آنان در فوتبال ما بیشتر جاری است، مسأله ای مهم تر از شهرت و کارنامه آنهاست. پیشینه یک مربی و جام های برده یا نبرده اش نیز قطعاً فاکتورهایی مهم در راه شناسایی توانایی کاندیداها و از شروط لازم برای جذب آنها است اما اگر فقط در پی بزرگی نام ها و جذب برندها باشیم، فرصت کار اساسی کنار مربیان ریشه ای و دقیق و عمیق بین را از خود گرفته ایم. شهرت نافی توانایی نیست و چه بسیار مربیان سرشناسی که کیفیت خوبی هم داشته اند و حاصل مثبت همان کیفیت ها آنان را به سوی شهرت سوق داده است. اینگونه مربیان برای تیم های تحت اداره خویش مثمر ثمر واقع شده اند ولی باز هم باید معیارها و ملاک های ارزشمندتر و مهم تری را در دستور کار و حیطه انتخاب خود قرار دهیم. با قدری چشم بصیرت و در پیش گرفتن انصاف و منطق می توان گزینشی در این زمینه داشت که در آینده پشیمان مان نکند و همین ویلموتس که گزینه اول فدراسیون توصیف شده نیز مربی نیست که اندوخته ای برای ما نداشته و چیزی را بر فوتبال ما نیفزاید اما به نفع خود ما است که به جای جست وجو کردن برای «برند»ها و «نام»ها کیفیت ها و سنخیت ها را مبنا قرار دهیم و واقع بین باشیم و نه مردمانی که در سایه شهرت منتخبین خویش کمبودهای کاری خود را هم فراموش می کنند.