رای کمیته تعیین وضعیت درباره پارس جنوبی

کمیته تعیین وضعیت رای خود را در خصوص پرونده مصطفی قنبری زاده و باشگاه پارس جنوبی جم صادر کرد.

  1. شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۰۹:۵۸ (۱ سال،۴ ماه قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر اساس رأی کمیته تعیین وضعیت، باشگاه پارس جنوبی جم محکوم به پرداخت مبلغ ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی مصطفی قنبری زاده در مهلت ۳۰ روزه شده است. هم چنین این رأی قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون طی مدت هفت روز خواهد بود.