دو انتصاب در فدراسیون فوتبال

ساکت سرپرست تیم ملی شد

رئیس فدراسیون فوتبال طی احکامی سخنگوی فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم ملی فوتبال را منصوب کرد.

  1. پنجشنبه ۲۳ خرداد ۹۸ ساعت ۱۴:۱۱ (۱ سال،۳ ماه قبل)
محمدرضا ساکت
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

به نقل از فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت، طی حکمی از سوی رییس فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران منصوب شد.

همچنین طی حکمی دیگر از سوی رییس فدراسیون فوتبال، امیر مهدی علوی به عنوان سخنگوی فدراسیون فوتبال منصوب شد.