پرسپولیس، بدون بازی قهرمان سوپرجام شد

دلایل سازمان لیگ چه بود؟

در جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ مصوب شد که پرسپولیس به عنوان قهرمان سوپرجام امسال معرفی شود. البته این مصوبه باید در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بررسی شود و پس از تایید آن ها، مورد اجرا قرار می گیرد.

  1. یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸ ساعت ۱۴:۱۹ (۱ سال،۳ ماه قبل)
پرسپولیس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

سرنوشت دیدار سوپرجام با توجه به قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر و جام حذفی و همچنین عدم تعریف چنین شرایطی در آیین نامه مسابقات سازمان لیگ در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. در همین راستا، اعضای هیات رئیس سازمان لیگ دیروز (شنبه) جلسه ای داشتند که تصمیم شان بر این شد که پرسپولیس را بدون برگزاری دیدار سوپرجام، قهرمان این رقابت اعلام کنند. البته این تصمیم فعلاً به تصویب هیات رئیسه سازمان لیگ رسیده و پس از تصویب در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال اجرایی و در آیین نامه مسابقات سازمان لیگ درج می شود.

اما چطور شد که اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ به این نتیجه رسیدند که پرسپولیس را بدون برگزاری دیدار، قهرمان سوپرجام اعلام کنند؟ اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ، در ابتدا به بررسی برگزاری دیدار سوپرجام بین پرسپولیس و نایب قهرمان جام حذفی پرداختند که در پایان به این نتیجه رسیدند که چون رقابت های جام حذفی به صورت تک حذفی است و تیم ها پس از شکست در هر مرحله از دور رقابت ها کنار می روند، پس برگزاری دیدار بین پرسپولیس و نایب قهرمان جام حذفی موضوعیت ندارد.

در ادامه آن ها برگزاری دیدار سوپرجام بین پرسپولیس و نایب قهرمان لیگ برتر را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به این جمع بندی رسیدند که چون روال دیدار سوپرجام، برگزاری دیداری بین قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی است، پس برگزاری چنین دیداری بین قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر هم رسمیت ندارد.

با این حال یکی از انتقاداتی که به این تصمیم سازمان لیگ وارد است، نادیده گرفتن چنین شرایطی در لیگ های معتبر اروپایی است. در اغلب لیگ های معتبر اروپایی، در صورت مشترک بودن قهرمان جام حذفی و لیگ، قهرمان و نایب قهرمان لیگ، دیدار سوپرجام را برگزار می کنند و در تعدادی از این لیگ های معتبر هم، قهرمان لیگ با نایب قهرمان جام حذفی دیدار سوپرجام را برگزار می کند.

البته مسئولان سازمان لیگ عقیده دارند که با توجه به تنوع قوانین سوپرجام در کشورهای مختلف، لزومی ندارد که آن ها همانند کشورهای دیگر عمل کنند به همین خاطر تصمیم گرفتند که در صورت قهرمانی یک تیم در لیگ برتر و جام حذفی، سوپرجام را بدون برگزاری دیداری به همان تیم بدهند.

در هر صورت نمی توان از این قضیه گذشت که حواشی به وجود آمده در دیدار پرسپولیس و سپاهان (نایب قهرمان لیگ برتر) توانسته روی تصمیم مسئولان سازمان لیگ تاثیرگذار باشد تا آن ها از تکرار این دیدار پرهیز کنند.