پاسخ فدراسیون فوتبال به اظهارات نماینده مجلس

سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران با بیان اینکه این نهاد با فرافکنی مخالف است می گوید که حتما از شفاف سازی استقبال می کند.

  1. یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸ ساعت ۱۷:۰۶ (۱ سال،۳ ماه قبل)
تیم ملی فوتبال نوجوانان و فدراسیون فوتبال
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

به نقل از فدراسیون فوتبال، امیر مهدی علوی، سخنگوی این فدراسیون بیان کرد: مشی کلی فدراسیون فوتبال همواره شفاف سازی بوده و این رویه قطعی است که مورد تاکید رییس و هیات رییسه فدراسیون فوتبال قرار دارد. بر این اساس، فدراسیون خود را در همه سطوح، پاسخگوی هرگونه ابهامی می داند. بدون شک، سازمان یا نهادی که نتواند به پرسش ها نزد افکار عمومی پاسخ دهد، مورد تحسین و احترام هم قرار نمی گیرد و لذا طرح انتقاد سازنده و پرسش کمک به فوتبال است، حتماً از شفاف سازی استقبال می کنیم ولی با فراکنی مخالفیم. در حالی که چنین دیدگاهی از صدر تا ذیل در فدراسیون وجود دارد، طرح مباحثی جز این عاری از واقعیت محسوب می شود.

وی ادامه داد: فدراسیون فوتبال با احترام و تواضع نسبت به طرح انتقادات منصفانه که با راهکارهای سازنده همراه هستند می نگرد. بر این اساس، آحاد جامعه می توانند دیدگاه های خود را برای پیشرفت امور و در نهایت کمک به فوتبال ملی به فدراسیون ارائه دهند.

علوی درباره اظهارات صورت گرفته از سوی قاضی زاده هاشمی عنوان کرد: بار دیگر اعلام می کنیم اگر در هر حوزه فوتبال، دیدگاه، ابهام یا نکته ای وجود دارد به مراجع ذی صلاح اعلام شود. در نهایت، امیدواریم طرح مباحث در فضای آرام و به دور از اتهام زنی باعث کمک به جامعه فوتبال شود که این موضوع خواست عموم جامعه است.