ماشین سازی سرپرست موقت خود را شناخت

جمشید خطیبی به عنوان سرپرست موقت باشگاه ماشین سازی انتخاب شد.

  1. یکشنبه ۲۶ خرداد ۹۸ ساعت ۲۳:۴۷ (۱ سال،۳ ماه قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

جمشید خطیبی که در باشگاه ماشین سازی سمت قائم مقامی باشگاه را بر عهده داشت با انتخاب هیأت مدیره تا صدور حکم نهایی مدیر عاملی باشگاه، به عنوان سرپرست موقت باشگاه ماشین سازی انتخاب شد.

پیش از این هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه ماشین سازی تبریز بود.