شعار علیه عرب مقابل ساختمان پرسپولیس

تعدادی از هواداران خشمگین پرسپولیس مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند.

  1. سه شنبه ۲۸ خرداد ۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ (۱ سال،۳ ماه قبل)
هواداران پرسپولیس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

تعدادی از هواداران پرسپولیس صبح امروز مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند و علیه مدیران این باشگاه شعار سر دادند.

هواداران خشمگین پرسپولیس معتقدند ضعیف مدیریت باعث شده برانکو ایوانکوویچ از این باشگاه جدا شود.

تعدادی از هواداران هم علیه محسن خلیلی شعار دادند.

پس از گذشت دقایقی با دخالت پیروزی انتظامی، افرادی که تجمع کرده بودند، متفرق شدند.