تجمع هواداران پرسپولیس مقابل باشگاه و شعار علیه مدیرعامل

تعدادی از هواداران خشمگین پرسپولیس مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند و علیه ایرج عرب شعار سر دادند.

  1. سه شنبه ۲۸ خرداد ۹۸ ساعت ۱۲:۲۸ (۱ سال،۳ ماه قبل)
تجمع هواداران پرسپولیس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

تعدادی از هواداران پرسپولیس صبح امروز مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند و علیه مدیران این باشگاه شعار سر دادند.

هواداران خشمگین پرسپولیس معتقدند ضعیف مدیریت باعث شده برانکو ایوانکوویچ از این باشگاه جدا شود.

تعدادی از هواداران هم علیه محسن خلیلی شعار دادند.

هم چنین یکی از کارمندان باشگاه با چند هوادار درگیر شد.

تجمع هواداران پرسپولیس مقابل باشگاه و شعار علیه مدیرعامل

پس از گذشت دقایقی با دخالت پیروزی انتظامی، افرادی که تجمع کرده بودند، متفرق شدند.