سه شرط سازمان لیگ برای میزبانی باشگاه ها در لیگ برتر فوتبال

رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران در نامه ای به باشگاه های لیگ برتری عنوان کرد: طبق مصوبه شورای امنیت ملی کشور و الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا، لیگ برتر نوزدهم در صورت تجهیز ورزشگاه ها آغاز می شود.

  1. شنبه ۱ تیر ۹۸ ساعت ۱۵:۰۳ (۱ سال،۳ ماه قبل)
حیدر بهاروند
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، حیدر بهاروند در نامه ای به باشگاه های لیگ برتری اعلام کرد:

پیرو مصوبه اخیر شورای امنیت ملی کشور و الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا در سیستم مجوز حرفه ای ضروری است که ورزشگاه های میزبان مسابقات لیگ برتر کشور به تجهیزات لازم برای کنترل نظم عمومی و تضمین ایمنی و امنیت مجهزشوند.

با توجه به الزام و تاکید شورای امنیت کشور چنان چه برخی از ورزشگاه هایی که با وجود آغاز کردن عملیات استقرار الزامات خواسته شده نتوانند قبل از شروع لیگ جدید امکانات مورد نظر را نهایی کنند به ناچار باید تا زمان استقرار امکانات خواسته شده مسابقات مذکور به ورزشگاه هایی واجد شرایط در سایر شهرها و استان های دیگر منتقل شود.

فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با توجه به دستورالعمل صادرشده در صورتی مجاز به برگزاری مسابقه هستند که اکثریت ورزشگاه های میزبان شرایط خواسته شده ذیل را فراهم آوردند:

۱- راه اندازی و استقرار سیستم بلیت الکترونیک به همراه نصب گیت های ورودی و شماره دار شدن صندلی ها ۲- تجهیز ورزشگاه به سیستم اتاق کنترل و دوربین های مدار بسته از مبادی ورودی تا سکوها ۳- جدا سازی و تفکیک فضاهای بیرونی تا سکوها و مسیرهای تردد تماشاگران میهمان، میزبان و عوامل اجرایی