حساب فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مسدود شد

حساب دو بخش مدیریتی فوتبال ایران مسدود شد.

  1. شنبه ۸ تیر ۹۸ ساعت ۱۵:۰۲ (۱ سال،۳ ماه قبل)
فدراسیون فوتبال
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

اداره کل امور مالیاتی شمیرانات سه شنبه هفته گذشته حساب های فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ را به خاطر قصور در پرداخت مالیات عملکردشان مسدود کرد. با این حساب پول های این دو بخش اداره کننده فوتبال بلوکه شده است. پارسال هم این حساب ها مسدود شده بود که به خاطر نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده این اتفاق افتاد.