محکومیت باشگاه استقلال در پرونده الله یار صیادمنش

باشگاه استقلال تهران با توجه به شکایت پدیده ساری و مطالبه حق آموزش الله یار صیادمنش ملزم به پرداخت این مبلغ شد.

  1. دوشنبه ۱۰ تیر ۹۸ ساعت ۱۲:۰۶ (۶ ماه،۳ هفته قبل)
تمرین استقلال - اللهیار صیادمنش
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

به نقل از فدراسیون فوتبال، بنا بر حکم صادره از سوی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در خصوص پرونده شکایت باشگاه پدیده ساری و مطالبه حق آموزش الله یار صیادمنش از باشگاه استقلال تهران، طبق رای کمیته، باشگاه استقلال تهران محکوم به پرداخت مبلغ ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت سه سال حق آموزش بازیکن در حق این باشگاه شده که این حکم طی مدت هفت روز قابل تجدید نظر خواهی است.

بنا بر مستندات ارائه شده، الله یار صیادمنش در رده های نونهالان، نوجوانان و جوانان عضو باشگاه پدیده ساری بوده است.