عمارت مجلل محمد علی کلی + عکس ها

در این خبر می توانید خانه بوسکور معروف آمریکایی که در ایران معروف به محمد علی کلی است را ببینید.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
خانه شگفت انگیز محمد علی کلی+ عکس
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

محمد علی کلی بوکسور مسلمان و حرفه ای سنگین وزن آمریکایی بود که انتشار تصاویر خانه اش  در ایالت نیوجرسی آمریکا هر ببینده ای را در حیرت گذاشته است.

خانه شگفت انگیز محمد علی کلی+ عکس

خانه شگفت انگیز محمد علی کلی+ عکس

خانه شگفت انگیز محمد علی کلی+ عکس

خانه شگفت انگیز محمد علی کلی+ عکس

خانه شگفت انگیز محمد علی کلی+ عکس