بارش شهاب سنگ در آسمان ایران

پدیده نجومی بارش شهاب؛ 21 و 22 مرداد

روزهای 21 و 22 مرداد ماه اوج بارش شهابی برساوشی است که در این روزها به دلیل پر نور نبودن ماه، رصدگران با سهولت بیشتری می‌توانند از رصد این پدیده نجومی لذت ببرند.

  1. جمعه ۲۲ مرداد ۹۵ ساعت ۱۸:۳۰ (۴ سال،۱ ماه قبل)
شهاب سنگ

اسدالله قمری‌نژاد، عضو کمیته نظارت و ارزیابی انجمن نجوم ایران با اشاره به بارش باران شهابی برساوشی در مرداد ماه گفت: اوج این بارش در شامگاه 21 و  22 مرداد ماه است که از ایران این پدیده نجومی با چشم غیر مسلح قابل رؤیت است.

بارش شهابی در هنگام عبور سیاره زمین از میان توده‌ای از ذرات در فضا رخ می‌دهد. در این مواقع تعداد زیادی شهاب در جو زمین می‌سوزند. هر بارش شهابی در ناحیه مشخصی از آسمان اتفاق می‌افتد که به این محل «کانون بارش» گفته می‌شود. به دلیل دورنمای سه‌بعدی، چنین به نظر می‌رسد که تمام شهاب‌هایی که از یک راستا می‌آیند، از یک نقطه گسیل می‌شوند.

اوج این بارش شهابی معمولا هرساله در روزهای 21 و 22 مرداد ماه است و کانون آن بارش در صورت فلکی ذات‌الکرسی و در نزدیکی مرز آن با صورت فلکی برساوش واقع شده‌ است، ولی در گذشته که اندازه‌گیری و سنجش دقیق مکان نورباران بارش‌های شهابی میسر نبود، اخترشناسان مکان کانون این بارش را در برساوش می‌دانستند و به همین دلیل آن را برساوشی نامگذاری کردند.