آشنایی با جعبه سیاه هواپیما و شیوه خواندن آن + عکس

تاریخچه جعبه سیاه موسوم به (کراچ رکوردر) به این دلیل حائز اهمیت است که در تمام سوانح هوایی علت سانحه فقط از آن طریق مشخص خواهد شد این جعبه پس از سانحه سیگنال های ماورای صوت خود را فقط به مدت ۳۰ شبانه روز می فرستد و پس از آن در صورت پیدا نشدن برای همیشه خاموش می‌شود، جعبه سیاه در مهلت 30 روزه اش از یک باتری اضطراری تغذیه می کند.

  1. ۱ سال قبل
عکس /  لحظه بیرون آوردن جعبه سیاه هواپیمای آسمان از برف‌های کوه دنا

به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر) جعبه سیاه، یا ضبط کننده اطلاعات پرواز در هواپیما ابزاری است که در طول پرواز برای ذخیره پارامترهای خاصی به کار می‌رود. با بروز هر سانحه‌ای برای یک هواپیما سوالات زیادی درباره علت سقوط هواپیما مطرح می‌شود. پاسخ به این سوالات به کمک دستگاه ثبت اطلاعات فنی پرواز (FDR) خلاصه (Flight Data Recorder) و دستگاه ثبت صداهای کابین و هواپیما (CVR) خلاصه (Cockpit Voice Recorder) که در مجموع جعبه سیاه نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد. 

این سیستم‌ها جزئیات پرواز را در طول پرواز ضبط می‌کنند. سیستم جعبه سیاه به ‌رغم آن چه از نامش پیداست، رنگ نارنجی فسفری دارد. داشتن چنین رنگ شاخصی به همراه نوار انعکاس دهنده متصل شده به بخش خارجی ضبط کننده بعد از وقوع سانحه در پیدا کردن جعبه سیاه به ویژه در هنگام سقوط هواپیما در آب، بسیار مؤثر است.

طبق استانداردهای هوایی حداقل اطلاعاتی که باید توسط این سیستم ضبط شود شامل موارد زیر است:زمان، شتاب عمودی هواپیما، موقعیت دسته کنترل پرواز، موقعیت پدال کنترل رادار، موقعیت فرمان هواپیما،تثبیت کننده وضعیت افقی هواپیما،جریان سوخت، سرعت، ارتفاع فشاری، جهت مغناطیسی هواپیما و شتاب طبیعی هواپیما.