یک کشف عجیب در مورد بزها !

طبق پژوهشی که در داشنگاهی در لندن انجام شده است بزها احساسات انسانها را تجریه و تحلیل می کنند.

  1. سه شنبه ۲۰ شهریور ۹۷ ساعت ۲۲:۲۵ (۱ سال،۶ ماه قبل)
کشف تمایل بزها به افراد خندان!
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

پژوهشی که در دانشگاه کویین ماری در لندن، انجام شد نشان داد که چگونه بزها احساسات انسانها را تجزیه و تحلیل می کنند. این پژوهش نشان داد که نه تنها حیواناتی مانند سگ و اسب بلکه بسیاری از حیوانات قوه تمییز حالات انسان ها را دارا هستند. بر طبق این بررسی، افراد دارای صورت خندان ارتباط بهتری با بزها برقرار می کنند. دانشمندان می گویند که بزها از نیمکره چپ مغز خود برای پردازش احساسات مثبت استفاده می کنند.

همرسانی نوشتار: