حقایقی مرموز درباره کره زمین که هرگز نمی داستید ! + عکس ها

منظومه شمسی مکانی هیجان انگیز است؛ خورشید در مرکز و سیارات در اطراف خورشید، منظره بسیار زیبایی را ایجاد می کنند.

  1. چهارشنبه ۲ آبان ۹۷ ساعت ۲۰:۳۵ (۱ سال،۸ ماه قبل)
0
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

منظومه شمسی مکانی هیجان انگیز است؛ خورشید در مرکز و سیارات در اطراف خورشید، منظره بسیار زیبایی را ایجاد می کنند.

نظریه های مختلفی درباره پیدایش منظومه شمسی وجود دارد؛ این نظریات به دو دسته کلی نظریات تصادفی یا دوتایی و نظریات تکاملی یا انفرادی تقسیم می شوند.

منظومه شمسی چگونه شکل گرفته است؟

منظومه شمسی چگونه شکل گرفته است؟

از جمله نظریات تصادفی شامل نظریه بوفون، چمبرلین و مولتن، جفریز- جنیز، راسل و نظریات تکاملی شامل نظریه کانت، لاپلاس، لی گونده، کویپر، آلفون، هویل، اشمیت هستند.

منظومه شمسی چگونه شکل گرفته است؟

اما نظریه جامع تر و پذیرفته تر برای شکل گیری منظومه شمسی، نظریه سحابی خورشیدی است؛ بر طبق این نظریه حدود ۵ میلیارد سال پیش، ابر بزرگی ساخته شده از گاز هیدروژن و هلیوم و همچنین درصد کمی از عناصر سنگین تر و غبار بین ستاره ای در اثر انفجار یک ابر نو اختر، منقبض و متراکم شد.

این ابر شروع به چرخش کرد و در اثر چرخش مواد در مرکز این ابر جمع و فشرده شدند؛ سرعت چرخش افزایش یافت و ابر از حالت کروی خارج شد و به یک دیسک تبدیل شد.

موادی که در مرکز جمع شده بودند تبدیل به یک توده بزرگ شدند و به دلیل نزدیک شدن و فشرده شدن اتم ها، دما افزایش پیدا کرد و به نقطه بحرانی رسید و شروع به سوختن کرد و ستاره به نام خورشید متولد شد.

حدود یک میلیون سال بعد و با ادامه چرخش،  سنگ های نزدیک به خورشید به هم پیوستند و سیاره های درونی را تشکیل دادند و در نواحی دورتر یخ یا سنگ و فلز بهم پیوستند و سیارات دورتر را تشکیل دادند.

این سیارات به دلیل دور بودن یا نزدیک بودن به خورشید دارای اندازه و دمای متفاوتی هستند؛ علاوه بر سیارات اجرام دیگری مانند اقمار، ستاره های دنباله دار، سیارک ها، خرد سیارات و گرد و غبار و گاز نیز اطراف خورشید حضور دارند و در حال چرخش هستند.

منظومه شمسی چگونه شکل گرفته است؟

خورشید

خورشید در قلب منظومه شمسی قرار دارد و بزرگ ترین قسمت آن محسوب می شود؛ زیرا ۹۹/۸ درصد از جرم منظومه شمسی را به خود اختصاص داده است.

شعاع خورشید در حدود ۱۰۹ برابر شعاع زمین(۶۹۶ هزار کیلومتر) و جرم آن در حدود ۳۳۰۰۰۰ برابر جرم زمین است.

دما در سطح خورشید حدودا ۵۵۰۵ درجه سانتی گراد است در حالی که دما در هسته آن بسیار بیشتر از این مقدار است؛ خورشید یکی ا ز ۴۰۰ میلیارد  ستاره کهکشان راه شیری است، خورشید و فضای اطراف آن به چند منطقه و لایه شامل هسته، منطقه تشعشع کننده، منطقه وزش گرمایی، فوتوسفر، کروموسفر، منطقه رقیق انتقال و کرونا تقسیم می شوند.

منظومه شمسی چگونه شکل گرفته است؟

سیارات

سیاره یک جسم بزرگ، کروی و سنگین است که حول یک ستاره در حال گردش است  و با  نوری که از ستاره به آن می رسد؛ روشن می شود.

بنا به تعریف اتحادیه بین المللی اخترشناسی “سیاره” چنین مشخصاتی دارد؛

۱- به دور خورشید یا یک ستاره می چرخد.

۲- جرم کافی برای گرانش خود را دارد تا بر نیروهای اجسام صلب (سخت) غلبه کند و در نتیجه دارای شکلی تقریبا گرد و دارای تعادل هیدرواستاتیک است.

۳- تمام مسیر (مدار) خود را از اجرام ریز و درشت در نزدیکی اش را پاکسازی کرده است.

این سازمان همچنین تعریف “سیاره کوتوله” را این چنین بیان می کند؛

۱- به دور خورشید یا یک ستاره می چرخد.

۲- جرم کافی برای گرانش خود را دارد تا بر نیروهای اجسام صلب(سخت) غلبه کند و در نتیجه دارای شکلی تقریبا گرد و دارای تعادل هیدرواستاتیک است.

۳-تمام مسیر (مدار) خود را از اجرام ریز و درشت جارو نکرده است (آنها جذب یا دفع نکرده)

۴- قمر یک سیاره نیست.

منظومه شمسی چگونه شکل گرفته است؟

سیاره های «شبه زمین»  کدامند؟

سیارات به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می شوند؛ این دو دسته با هم متفاوت هستند.

سیارات درونی در مداری کوچک تر نزدیک به خورشید قرار دارند و تناوب مداری کمی دارند؛  بیشتر از سنگ ساخته شده اند.

نسبت به سیارات بیرونی، کوچک تر و چگال تر هستند.

شمار ماه های این سیارات کم یا هیچ است و هیچ حلقه سیاره ای پیرامون آن ها وجود ندارد؛ این سیارات عبارتند از  تیر، ناهید، زمین و مریخ که به آنها “شبه زمین” هم می گویند. زمین بزرگ ترین سیاره در این دسته است. بقیه سیارات شبه زمین از ۳۸ تا ۹۵ درصد قطر زمین و ۵.۵ تا ۸۵ درصد جرم زمین را دارند.

سیارات «شبه مشتری» کدامند؟

سیارات بیرونی دور از خورشید و در مداری بزرگ تر نسبت به خورشید قرار دارند و تناوب مداری بسیار زیادی دارند و عمدتاً از گازهای هلیوم و هیدروژن ساخته شده اند و مقادیر کمتری از عناصر آمونیاک و متان هم درونشان وجود دارد.

از آن جا که این سیارات از گاز ساخته شده اند، دارای چگالی کم و بزرگ تر هستند. اطراف  خود دارای حلقه هستند و ماه های بسیاری نیز دارند؛ این سیارات مشتری، زحل، اورانوس و نپتون هستند که غول های گازی یا سیارات “شبه مشتری” نامیده می شوند. آنها از ۳.۹ تا ۱۱.۲ برابر قطر زمین و از ۱۵ تا ۳۱۸ برابر جرم زمین را دارند.

سیاره کوتوله پلوتون فقط ۱۹ درصد قطر و یک پانصدم جرم زمین را دارد و جزو سیارات اصلی نیست.

منظومه شمسی چگونه شکل گرفته است؟