سایپا طرح جدیدی برای تبدیل محصولات رنو اعلام کرد

گروه سایپا با عذرخواهی از مشتریان محصولات رنو به دلیل تأخیر در تحویل، طرح های جدیدی به این مشتریان پیشنهاد کرده است.

  1. ۱ ماه قبل
سایپا طرح جدیدی برای تبدیل محصولات رنو اعلام کرد
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

گروه خودروسازی سایپا ضمن عذرخواهی از مشتریان محصولات گروه رنو به دلیل تأخیر در تحویل خودروهای ثبت نامی، فراخوان طرح های پیشنهادی تعهدات مشتریانی که تاکنون دعوت نامه ی تکمیل وجه مابه التفاوت برای آنان صادر نشده را به شرح زیر اعلام می کند. تمامی خودروهای طرح جدید با قیمت قبل (تیر۱۳۹۷) محاسبه خواهد شد. گفتنی است مهلت اجرای طرح تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۲اردیبهشت۱۳۹۸ است و تمدید نخواهد شد.

سایپا رنو / saipa renault

۱. طرح انصراف

مشتریان درصورت تمایل می توانند از پذیرش خود انصراف دهند. در روش انصراف، به منظور جلب رضایت حداکثری این گروه از مشتریان، سود انصراف با نرخ ۴۵ درصد از زمان ثبت نام اولیه ی خودرو محاسبه خواهد شد و پس از انصراف، امکان ثبت نام فروش فوری یک دستگاه خودرو از محصولات قابل عرضه ی شرکت سایپا با قیمت قبل (تیر۱۳۹۷) با قابلیت خرید انصرافی (صلح) برای مشتری فراهم می شود. درصورتی که مشتری مایل نباشد خودرو دریافت کند، مبلغ اعلام شده در مدت ۳۰ روز پرداخت خواهد شد.

۲. طرح پیشنهادی تبدیل مدل خودرو

درصورت تمایل، مشتریان می توانند با استفاده از یکی از روش های زیر، خودرو رنو را به دیگر محصولات قابل عرضه ی شرکت سایپا تبدیل کنند.

فروش فوری ۱۵ روزه خودرو ثبت نام شدهتعداد خودرو قابل تبدیلنوع فروشزمان تحویلگروه ساندرو و تندر ۹۰ و پارس تندر۱ دستگاهفروش فوری با قیمت قبل (تیر۱۳۹۷)۱۵ روزه

روش پیش فروشخودرو ثبت نام شدهتعداد خودرو قابل تبدیلنوع فروشزمان تحویلتندر ۹۰ و پارس تندر۲ دستگاهفروش فوری با قیمت قبل (تیر۱۳۹۷)ا دستگاه تیر۱۳۹۸ و ۱ دستگاه مرداد۱۳۹۸رنو ساندرو۳ دستگاهفروش فوری با قیمت قبل (تیر۱۳۹۷)ا دستگاه تیر۱۳۹۸ و ۲ دستگاه مرداد۱۳۹۸

۳. روش فروش فوری و پیش فروش

در این روش، مشتریان می توانند طبق جدول زیر، پذیرش خودرو رنو را به پذیرش فروش فوری و پیش فروش محصولات سایپا تبدیل کنند.خودرو ثبت نام شدهتعداد خودرو قابل تبدیلنوع فروشزمان تحویلتندر ۹۰ و پارس تندر۲ دستگاه۱ دستگاه فروش فوری با قیمت قبل (تیر۱۳۹۷)۱ دستگاه پیش فروش با قیمت قبل (تیر۱۳۹۷)فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزهپیش فروش با موعد تحویل تیر۱۳۹۸

روش پیش فروشخودرو ثبت نام شدهتعداد خودرو قابل تبدیلنوع فروشزمان تحویلگروه ساندرو۳ دستگاه۱ دستگاه فروش فوری با قیمت قبل (تیر۱۳۹۷)۲ دستگاه پیش فروش با قیمت قبل (تیر۱۳۹۷)فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزهپیش فروش با موعد تحویل تیر و مرداد۱۳۹۸

۴. طرح پیشنهادی الحاقیه ی قرارداد

مشتریان درصورت تمایل به انتظار تا تولید مجدد محصولات رنو و استفاده از ادامه ی سود مشارکت و جریمه ی تأخیر طبق قرارداد (۳۷ درصد) به همراه محاسبه قیمت قدیم، می توانند الحاقیه ی قرارداد را امضا کنند.