چگونه همانند محلی ها در استانبول گردش کنیم؟

موردی که هر گردشگر ماجراجویی دوست دارد آن را تجربه کند، این است که در مقصد خود چند روزی را مثل ساکنان آن جا زندگی کند. ما در این مقاله شما را، با راه هایی که این تجربه را در استانبول ممکن می سازد، آشنا می کنیم.

  1. یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۲۱:۱۶ (۱ سال،۳ ماه قبل)