تاثیر امنی چنل omni channel بر برند سازی

پیاده سازی استراتژی امنی چنل می تواند تاثیرات عمیقی بر برند سازی در یک شرکت داشته باشد. رضایت مشتریان و وفاداری و خدمات متمایز ایجاد شده در اثر پیاده سازی این استراتژی می تواند به عنوان دستاورد هایی برای بهبود برند مطرح باشد.

  1. سه شنبه ۱ بهمن ۹۸ ساعت ۱۸:۳۷ (۸ ماه،۱ هفته قبل)
برند امنی چنل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

ایجاد یک برند ماندگار در ذهن مشتریان و اثرات مثبت و منفی آن می تواند به صورت مستقیم متاثر از استراتژی های بازاریابی شرکت باشد.

در واقع استراتژی انتخابی و میزان خلاقیت کاربردی در ارتباط با مشتریان می تواند به ایجاد یک جریان برند ساز منجر شود. یکی از این استراتژی های انتخابی در قالب امنی چنل می باشد.

ارزش ویژه برند و امنی چنل

همانطور که در مدل ارزش ویژه برند آکر نیز مطرح شده است برای ایجاد یک برند با ارزش می بایست در گام نخست اگاهی مشتریان از برند را در سطح مطلوبی ارتقا داد. خدمات شخصی سازی شده و همچنین یکپارچگی اطلاعات ایجاد شده در یک مدل امنی چنل (omni channel) می تواند این مضمون را به واقعیت تبدیل نماید.

در واقع با استفاده از اطلاعات کسب شده از مشتریان و ایجاد کمپین های اطلاع رسانی متناسب با نیاز مشتریان می توان بخوبی آگاهی رسانی به مشتری را در سازمان ایجاد نمود. در این مسیر با ایجاد ارتباط بین برند یک خرده فروشی و ارائه خدمات شخصی سازی شده متناسب با نیازهای مشتریان می توان ضمن ایجاد ادراک از کیفیت خدمات دریافت شده توسط مشتریان در نهایت به ایجاد وفاداری و تداعی برند منجر شود. 

مهم ترین مبحثی که می تواند یک برند را در ذهن مشتری ماندگار نماید ارائه خدماتی بسیار متمایز از رقبا است به صورتی که مشتری با نگریستن به این خدمات احساس نماید کل سازمان به خدمت مشتری درآمده اند و در حال ارائه خدمات شخصی سازی شده به وی می باشند.

این موضوع همانطور که در مقالات قبلی نیز بیان گردید از مبانی اولیه امنی چنل می باشد که می تواند بخش های مختلف را با درگیر کردن در یک اصل واحد شکل دهد و در نهایت در برند مطلوب سازمان هویت واقعی خود را ایجاد نماید. 

یکی از تاثیرات اساسی امنی چنل در تغییر تجربه مشتری می باشد. تجربه ای که می تواند از تحول در سفر مشتری در طی فرآیند های ارتباطی با سازمان شکل گیرد.

این تجربه در صورتی که مفید باشد و با استفاده از راهبرد امنی چنل تکمیل شود در نهایت به ایجاد یک برند قوی در سازمان منجر می شود.