مرکز تماس ابری مبتنی بر امنی چنل Call Center based on Omnichannel

مرکز تماس ابری مبتنی بر امنی چنل یک استراتژی چندکاناله (Multi Channel) است که تجربه ای یکپارچه را در تمام نقاط تماس (Touch Points) و به راحتی از طریق یک سرور اینترنتی در دسترس قرار می دهد.

  1. دوشنبه ۷ بهمن ۹۸ ساعت ۱۵:۵۶ (۸ ماه قبل)
مرکز تماس مبتنی بر امنی چنل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

شرکت هایی که تمایل به ارتقای تجربه مشتری خود دارند حتماً به دنبال راهکار مرکز تماس ابری مبتنی بر امنی چنل می روند تا ارتباطات متقابل با مشتریانشان را در طول سفر مشتری از کانال هایی همچون صدا، محتوی و رسانه های اجتماعی بر قرار نمایند. 

مراکز تماس (Call Centers) برای ارتقای روز افزون تحت فشار رقبایشان قرار دارند، چون مشتریانی که از دانش فنی بالاتری برخوردارند می توانند با اتکا بر این دانش و سطح فنی بالای مراکز تماس با برندهای معتبر ارتباط برقرار کنند.