از آرزو تا عمل: چگونه می توان به یکپارچگی در امنی چنل دست یافت؟

برای یکپارچگی داده در سیستم امنی چنل راهکارهای مختلفی ارائه شده است. این راهکارها به صورت متنوع مطرح شده است که لازم است تا زیرساخت های مطلوب برای این موضوع ایجاد شود. این نوشته بر اساس مقاله میرزابیگی و ساغری در سال 2020 ارائه شده است.

  1. شنبه ۱۹ بهمن ۹۸ ساعت ۱۴:۴۲ (۷ ماه،۳ هفته قبل)
یکپارچگی داده در امنی چنل
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

امروزه کسب و کارها و مشتریان از راه های مختلفی به منظور ایجاد ارتباطات چند سویه با یکدیگر استفاده می کنند. این ارتباطات به صورت چند کاناله ایجاد شده است که در امنی چنل لازم است تا یکپارچکی داده به صورت اثربخشی ایجاد شود. برای این منظور لازم است تا ابتدا کلیه کانال های ارتباطی بین سازمان و مشتریان ایجاد شود و سپس به یکپارچگی این سیستم اقدام شود. 

امنی چنل

از مهم ترین سیستم های مورد نیاز کلی برای ایجاد یکپارچگی در سیستم های خرده فروشی سه جز مهم کارخانه، لجستیک و مشتریان می باشد. سیستم های کارخانه می تواند شامل موجودی، میزان و حجم تولید و .. باشد. در حوزه لجستیک نیز استفاده از سیستم های هوشمند حمل و نقل به ایجاد داده های اساسی در این حوزه منجر می شود. در نهایت در بخش مشتریان نیز کانال های مختلفی همچون مرکز تماس، فروشگاه اینترنتی، فروشگاه های حضوری و شبکه های اجتماعی وجود دارند که به صورت مستمر به ایجاد داده اقدام می کنند.

در این مسیر زیرساخت های جمع آوری داده شامل تریس و ترک کردن داده ها در سیستم لجستیک، روش های استاندارد برای انتشار داده، تولید داده از سیستم های اتوماسیون و تمرکز بر ذخیره تولید داده می شود.

برای دستیابی به دادغام صحیح داده ها می بایست کلیه این مسیر ها ارزیابی و داده های هر بخش تعیین و در نهایت بر اساس یک شاخص مشخص از مشتریان از ادغام این داده ها به صورت اثربخش اقدام نمود.
همرسانی نوشتار: