تعطیلات و راه‌های حفظ امنیت خانه

قانون مورفی برای مسافران: اگر هراتفاق اشتباهی امکان دارد که اتفاق بیوفتد، آن مطمئنا در زمان مسافرت شما خواهد بود.

  1. یکشنبه ۵ فروردین ۹۷ ساعت ۱۰:۵۱ (۲ سال،۳ ماه قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

تعطیلات و راههای حفظ امنیت خانه

تصور کنید از یک سفر رویایی و خاطره انگیز به خانه برگشته اید اما با یک خانه ی ویران و در هم روبرو می شوید!

یک خانه ی خالی در ایام مسافرت و زمانی که صاحبان آن در تعطیلات هستند بهترین هدف وسوسه انگیز برای مجرمان هستند.ما نمی خواهیم شما را بترسانیم یا ذهن شما را در مسافرت درگیر این مسائل کنیم اما انجام دادن اقدامات احتیاطی برای حفظ خانه ضروری است.

لینک مطالب: www.smartertravel.com