بزرگترین قبرستان خاورمیانه را ببینید + عکس ها

وادی السلام نام یکی از بزرگ ترین قبرستان های جهان در شهر نجف است.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

قبرستان وادی السلام در قسمت شمالی حرم مطهر حضرت علی بن ابی طالب(ع) در شهر نجف واقع است و بزرگترین قبرستان خاورمیانه محسوب می شود.

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!

بزرگترین قبرستان خاورمیانه اینجاست!