ویزای شینگن؛ دلایل ریجکت و راههای اعتراض به آن

عواملی باعث رد شدن ویزای شینگن در سفارت و یا کنسولگری می شود را بشناسید. این واقعیت است که یک ویزای شینگن در هر زمان ممکن است رد شود، چیزی که شاید مورد رضایت متقاضیان اخذ ویزا نباشد.

  1. ۳ ماه قبل
دلایل ریجکت ویزای شینگن
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

بسیاری از متقاضیان اخذ ویزا گیج می شوند و قادر به درک دقیق دلیل رد شدن ویزای شینگن خود نمی شوند. به همین دلیل توضیحات ذیل در یافتن دلیل مشخص رد شدن ویزا به شما عزیزان کمک شایانی می کند.

۱. فعالیت جنایتکارانه گذشته یا کنونی

شرایط و اقدامات متقاضی در گذشته و حال، نقش بسیار مهم زیادی در تصمیم گیری افسر کنسولی در صدور ویزای شینگن دارد. در چنین مواردی، به این دلیل که تهدیدی برای سیاست عمومی، امنیت داخلی یا ثروت عمومی منطقه شینگن (به عنوان مثال تروریسم، مواد مخدر، سوء استفاده از کودکان، اعتیاد، سایر جرایم جدی) تلقی می شود اخذ ویزای رد می شود.۲. مدارک جعلی۳. توضیح ناکافی برای اقامتیکی دیگر از دلایل رد شدن ویزا توسط افسر کنسولی، نداشتن توجیه کافی و هدف از پیش تعیین شده برای سفر است. چنین موارد عبارتند از:عدم انطباق اشتغال و صلاحیت حرفه ای با وضعیت مالی ارائه شده ناتوانی در ارائه اسناد و مدارک در مورد هدف از سفر و اقامت در منطقه شینگناز دست دادن دوره درخواست ویزا در انطباق با برنامه سفر ارائه شده۴. گذرنامه آسیب دیده۵. گذرنامه نامعتبرارائه گذرنامه هایی که  کمتر از سه ماه (۳)  از اعتبار آنها باقی مانده اجازه سفر به منطقه شینگن ندارندارائه گذرنامه هایی که دو صفحه خالی برای ویزای مختلف نداردارائه سند دیگر به جای گذرنامه معتبرارائه ندادن گذرنامه معتبر  برای افرادی که بیشتر از ده (۱۰) سال دارند۶ . نداشتن هدف مشخصی از سفراستفاده از سفارت اشتباه از منطقه شینگن قادر نبودن به اثبات رزرو داشتن محل اقامت برای هر شب اقامت در منطقه شینگنقادر نبودن به ارائه بلیط پرواز رزروی برای هر متقاضی ۷. نامه مرجع نامعتبر عدم ارائه یک نامه رسمی در سربرگ اصلی با آدرس شرکت و یا نویسنده آنارائه نامه رسمی که سه (۳) ما از تاریخ صدور آن گذشته باشد.ارائه یک نامه رسمی که مهر و امضای نویسنده نامه نداشته باشد.۸. امرار معاش ناکافییکی از دلایلی که سفارت یا کنسولگری کشورهای شینگن حاضر به ارائه ویزا نیستند، عدم اثبات امرارمعاش کافی در طول مدت اقامت در منطقه شینگن است چنین مواردی ممکن است شامل:عدم ارائه صورتهای مالی بیشتر از یک (۱) ماه از تاریخ صدور آنعدم ارائه بیانیه ای از حساب جاری خود (ارائه اظهارات کارت اعتباری)نداشتن بودجه کافی در صورتهای مالی ارائه شدهعدم ارائه چک مسافرتی معتبر۹. تولد غیر قابل قبول یا گواهی ازدواجعدم ارائه گواهی تایید شده توسط مقامات رسمی، به عنوان مثال وزارت کشورعدم ارائه گواهی به زبان غیر انگلیسی ترجمه توسط مترجم مجازعدم اثبات گواهی مدنی عدم توانایی در ارائه گواهی پدر و مادر کودک۱۰. بیمه نامه نامعتبراز جمله دلایل دیگر عدم توانایی در ارائه پوشش بیمه مسافرتی مناسب برای مدت زمان اقامت در منطقه شینگن است.چنین مواردی شامل:عدم امکان تامین یک پوشش بیمه مسافرتی در مقدار پیش بینی شدهارائه یک بیمه مسافرتی که کشور مقصد آن را پوشش نمی دهدیا عدم توانایی در ارائه بیمه مسافرتی که سیاست معتبر در سراسر منطقه شینگن داشته باشدناتوانی برای نشان دادن یک بیمه مسافرتی که کل روز از سفر در منطقه شینگن را پوشش دهد.۱۱. فاقد مدرک اقامت و اسکانعدم ارائه شواهدی رزرو هتل، فاقد ارائه دعوت نامه از میزبان، عدم ارائه مدارک و شواهد یک تور از پیش پرداخت شده

نحوه اعتراض به رد شدن درخواست ویزای شینگن


  • ویزا چیست؟

نحوه اعتراض به رد شدن درخواست ویزای شینگن

در صورت رد روادید، یک برگه ابلاغیه رد درخواست روادید دریافت خواهیدکرد که دلایل در آن ذکر شده اند. ممکن است بخواهید دلایل رد را با ارائه متعاقب مدارک و توضیحات دیگر برطرف کنید.. در چنین مواردی می توانید شخصا و یا از طریق فردی که از سوی شما وکالت دارد به رد درخواست اعتراض و درخواست بررسی مجدد کنید.- نامه ای تنظیم کرده و در آن شرح دهید که به چه دلیل قصد دارید نسبت به رد درخواست اعتراض کنید.- برای نامه اعتراض در خصوص رد درخواست ویزای شینگن باید موارد زیر را رعایت کنید. ظرف یک ماه پس از رد درخواست با ذکر کامل نام و نام خانوادگی متقاضی، تاریخ تولد و بارکد شش رقمی، به صورت کتبی و به زبان انگلیسی و یا هر کدام از زبان های اروپایی، با امضاء شخص متقاضی و خطاب به سفارت نوشته شود.نامه می بایست حتی الامکان با دقت بالا به دلایل رد درخواست بپردازد و آنها را از صحت ساقط و یا تشریح کنیدد. مدارک درخواستی را می توان از طریق پست الکترونیک، پست و یا مستقیماً به سفارت تحویل داد. اصولا نیازی به حضور مجدد شخص متقاضی در سفارت نباشد.

مجله گردشگری کوله پشتی