اصفهان سال ۱۳۲۱ این شکلی بود + عکس

نمایی از میدان مجسمه و سی و سه پل اصفهان که در سال ۱۳۲۱ شمسی به ثبت رسیده است.

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
 اصفهان در سال 1321
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

نمایی از میدان مجسمه و سی و سه پل اصفهان که در سال ۱۳۲۱ شمسی به ثبت رسیده است که در عکس فوق مشاهده می کنید.
همرسانی نوشتار: