از این روستای ایران نیم ساعته به افغانستان می رسید ! + عکس ها

روستای ماخونیک در استان خراسان جنوبی که به دلیل معماری منحصر به فرد با خانه های گلی کم ارتفاع و کوچه های بسیار باریک یکی از هفت روستای شگفت انگیز جهان است.

  1. ۶ ماه قبل
روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

ماخونیک دارای ۷۳۹ نفر جمعیت است و در فاصله ۷۸ کیلومتری شرقی شهر سربیشه و در مسیر جاده سربیشه به شهر «دُرُح» قرار دارد.

فاصله این روستا تا افغانستان نیم ساعت است.

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

روستایی شگفت انگیز در ایران (+تصاویر)

همرسانی نوشتار: