شبیه گنبد این امامزاده هیچ جای دیگر نیست ! + عکس ها

گنبد امامزاده شاه ابراهیم به بلندی ۷ متر، هرمی برجی و آراسته به کاشی فیروزه ای است.

  1. پنجشنبه ۲۷ دی ۹۷ ساعت ۲۲:۲۰ (۱۰ ماه،۳ هفته قبل)
یک امام زاده با گنبد عجیب + تصاویر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

درگاه ورودی بقعه از سوی غرب به ایوانی باز می شود که رواقی در روبه رو دارد.

از این رواق، دری به مسجد جنب مزار گشوده می شود. بالای درگاه مسجد، سنگ نبشته ای کوچک مشتمل بر نام بانی و تاریخ بنا قرار دارد.

نمای داخلی بنا چهار ضلعی متساوی با جدار سفیدکاری، بدون تزئینات است که در ارتفاع ۲/۵ متری، با افزودن چهار نیم طاقی در گوشه های چهارگانه، شکل آن را به فلکه ای تبدیل کرده و پاطاق پوشش عرقچینی آن را بالا آورده اند.

گنبد عجیب یک امام زاده +تصاویر


گنبد عجیب یک امام زاده +تصاویر

همرسانی نوشتار: