تصاویری دیده نشده از محل تولد امام خمینی (ره) در اراک ! + عکس ها

بیت تاریخی و زادگاه حضرت امام (ره) که درحاشیه شمالی رودخانه خمین در محله قدیمی سرپل قرار دارد، میراث تار یخی با ارزشی است که مورد بازدید خیل عظیمی از ایرانگردان و جهانگردان است.

  1. جمعه ۱۲ بهمن ۹۷ ساعت ۲۰:۲۵ (۱ سال،۵ ماه قبل)
خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

این خانه از بنا های دوره قاجار است و حدود ۱۵۰ سال قدمت دارد. معماری این بنا نیز همانند معماری خانه های ایران متناسب با اقلیم خمین واستان مرکزی ساخته شده است و مصالح اصلی به کار رفته در آن نیز ازخشت، گل و چوب است.

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر

خانه پدری امام خمینی (ره) در خمین + تصاویر
همرسانی نوشتار: