باور کنید اینجا همین شیراز خودمان است + عکس

  1. پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ ساعت ۲۱:۳۵ (۱ سال قبل)
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

نارنجستان قوام متعلق به خاندان قوام الملک و بعنوان دیوانخانه و محل مراجعات رعیتها و دیگر مردم و همچنین محل تشکیل و نشست های بزرگان و اشراف زمان قاجاریه در شیراز بوده است.

عکس /  باغی دیدنی در شیراز

همرسانی نوشتار: