زندانی با امکانات باور نکردنی ! + عکس ها

با شنیدن کلمه زندان، ناخودآگاه میله های آهنی در ذهن تداعی می شود که نمیتوان از آن خارج شد و مجرم محکوم است تا به دور از اجتماع مابقی زندگی خود را تنها بگذراند.

  1. ۴ ماه،۱ هفته قبل
زندانی با امکاناتی عجیب و باور نکردنی +تصاویر
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

این تصویر گویا در همه زندان ها صدق نمی کند و زندانی وجود دارد که همانند یک شهر، میزبان مجرمانی است که به آنها امکان زندگی بدون حصر را می دهد.این زندان اجازه می دهد که مجرمان در کنار خانواده خود زندگی و کار کنند و اجاره بهای سلول خود را بپردازند.

این زندان سن پدرو San Pedro نام دارد که مجرمان می توانند آزادانه هرکاری که دلشان می خواهد انجام دهند و شب نیز به سلول و کنار خانواده هایشان بروند.

این زندان در ابتدا برای ۲۵۰ زندانی طراحی شده بود اما اکنون حدود ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ زندانی به همراه خانواده هایشان در آنجا ساکن هستند. هیچ مأمور و پلیسی در این زندان وجود ندارد و زندانیان با رأی گیری مسئولین زندان را ازمیان خود انتخاب می کنند و اداره این مکان براساس قوانین وضع شده خود زندانیان است.

در ادامه عکس هایی از این زندان عجیب را به مشاهده می کنید.

زندانی با امکاناتی عجیب و باور نکردنی + عکس ها

زندانی با امکاناتی عجیب و باور نکردنی + عکس ها

زندانی با امکاناتی عجیب و باور نکردنی + عکس ها

زندانی با امکاناتی عجیب و باور نکردنی + عکس ها

زندانی با امکاناتی عجیب و باور نکردنی + عکس ها
همرسانی نوشتار: