دوست داشتید چند روز در این خانه زندگی می کردید؟ + عکس ها

تصاویری از خانه درختی الماسی شکل را مشاهده می کنید.

  1. چهارشنبه ۲۸ آذر ۹۷ ساعت ۲۰:۳۵ (۱ سال،۶ ماه قبل)
تصاویری از یک خانه درختی عجیب!
به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر)

ایده جالب یک شرکت در سانتا کروز کالیفرنیا در ساخت خانه کلبه ای الماسی شکل که دید۳۶۰ درجه به اطراف جنگل را در این کلبه مهیا می سازد.

تصاویری از یک خانه درختی عجیب!

تصاویری از یک خانه درختی عجیب!

تصاویری از یک خانه درختی عجیب!

تصاویری از یک خانه درختی عجیب!

تصاویری از یک خانه درختی عجیب!

تصاویری از یک خانه درختی عجیب!