محله تئاتر بوستون | آمریکا | کیث کلارک در حال کشیدن سیگار

محله تئاتر بوستون | آمریکا | کیث کلارک در حال کشیدن سیگار
کیث کلاک در حال کشیدن سیگار در محوطه باز شرکت پرتتی در خیابان چارز.

تصاویر دیگر از این آلبوم