محله تئاتر بوستون | آمریکا | سلفی

محله تئاتر بوستون | آمریکا | سلفی
بعد از تمام شدن یک شب دورهمی، گرفتن عکس سلفی یادگاری با دوستان در مقابل تئاتر دیستیریکت.

تصاویر دیگر از این آلبوم